Algemene voorwaarden

Fiets-zaken.nl

Voorwaarden van gebruik van de website Fiets-zaken.nl en overeenkomsten. Het platform Fiets-zaken.nl is onderdeel van BV5 in Amsterdam, kamer van koophandel nummer 34298196.Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gebruik van ons platform en alle overeenkomsten tussen Fiets-zaken en bedrijven of natuurlijke personen welke een vermelding hebben, nieuws plaatsen, een advertentie aangekocht hebben of een betaalde optie kiezen op dit platform.Vermelding

Vermelding op fiets-zaken.nl is (tot nader bericht) gratis. Er zijn een aantal betaalde opties welke aangekocht kunnen worden zoals bovenaan plaatsing in de regio of voorpagina vermelding. Aan een gratis vermelding kunnen geen rechten ontleend worden. Fiets-zaken heeft het recht een gratis bedrijfsvermelding zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen. Verwijdering of wijzigen van een vermelding door een fietszaakeigenaar is mogelijk via de link bij een fiets-zaak. Komt u er niet uit? Bel of mail ons voor meer informatie. Samen komen we er wel uit...Betaalde opties

Een betaalde optie vindt plaats na betaling via ons systeem. Wij behouden ons ten alle tijden het recht om foutieve vermeldingen of 'vage fietsbedrijven' te onthouden van een betaalde promotie-plaatsing. Prijzen voor betaalde vermeldingen kunnen ten alle tijde tussentijds worden aangepast door Fiets-zaken.nl. Aan prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.Actieve bezoekers

Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat een ieder die actief is op dit platform, bijvoorbeeld door het aanmelden van nieuwe bedrijven, stellen van vragen of door het gebruik maken van de zoekfunctie, op de hoogte is van het Nederlands recht, onze voorwaarden en kennis heeft van het gebruik van internet en email. Wees netjes! Plaats geen bedrijven die niet bestaan of waarvan je weet dat het 'louche fietszaken' zijn. Samen zorgen we voor een veilig platform.Inhoud van de vermeldingen

Wij behouden altijd het recht om teksten, beeld of andere inhoud van een vermelding te wijzigen. Zodoende houden we de tekst redactioneel onder controle en modereren we fouten of frauduleuze vermeldingen. Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse Wet (inclusief van toepassing zijnde jurisprudentie) of de openbare orde. Het is tevens niet toegestaan in een vermelding op welke wijze dan ook inhoud te plaatsen die kwetsend is op grond van geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid. Sowieso houden we niet van kwetsen, dus wees lief voor ons, je collegabedrijven en voor de bezoekers!Inhoud van de website

De totstandkoming van de gegevens op deze website is met de grootste zorg uitgevoerd. Wij kunnen echter niet voorkomen dat er toch onjuiste gegevens in onze database komen omdat bijvoorbeeld fietswinkels niet geopend zijn, plotseling verdwenen, nieuws niet van een juiste bron afkomstig was of er contactgegevens niet kloppen. Dat kan helaas gebeuren... Ziet u een fout? Laat het ons weten, dan kijken we er samen naar en veranderen we zo mogelijk details of inhoud. De inhoud van de bedrijfsvermeldingen is (soms gedeeltelijk) door externe partijen geproduceerd. Deze zijn zelf verantwoordelijk geweest voor de door hun geboden informatie. Alle foto's, inhoud en teksten, tenzij afkomstig van de bedrijfseigenaren of anders aangegeven, zijn eigendom van ons platform. Het is niet toegestaan foto's of teksten die door ons gemaakt zijn zonder toestemming te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.Nederlands Recht
Op onze overeenkomsten is het Nederland recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Heb je een klacht hebt naar aanleiding van contact met ons, verzoeken we je de klacht schriftelijk kenbaar te maken.


Privacy
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zo zorgvuldig mogelijk verwerkt. Bij onze verwerking proberen wij ons te houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Met ons portaal kunt u als fietszaak toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken zoals de paymentprovider. Daarnaast kunnen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media, email of andere media. Wij gebruiken statistieken en Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden of voor advertenties van derden op onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.


Elektrische fiets kopen? Hier moet je op letten?

Het kopen van een elektrische fiets is echter een stuk ingewikkelder dan het kopen van een niet-elektrische fiets....

Deelfietsen worden wereldwijd steeds populairder

Volgens het adviesbureau groeit de deelfietsmarkt de komende jaren nog stevig door. Ze verwachten dat de markt jaar...

Nederlandse fietscultuur immaterieel erfgoed

Bij de feestelijke opening van de grootste fietsenstalling van Europa op het Stationsplein van Utrecht heeft staats...